ترتیب گذراندن دوره‌های میکروتیک

MTCNA

MTCRE MTCUME MTCTCE MTCWE

MTCINE

ترتیب گذراندن دوره‌ها مطابق شکل از بالا به پایین می‌باشد؛ برروی آنها کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

مدارک میکروتیک

مدرک سطح پایه:
MTCNA

مدارک مهندسی سطح یک:
MTCRE
MTCWE
MTCTCE

مدارک مهندسی سطح دو:
MTCUME
MTCINE

وب سایت آموزش میکروتیک را با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


راهنما و رنگبندی تقویم آموزشی:
  MTCNA MTCRE MTCTCE MTCUME MTCWE MTCINE
برای اطلاعات بیشتر موس خود را برروی تاریخ مورد نظر نگه دارید یا کلیک نمایید.

دوره ها و تقویم آموزشی میکروتیک

9 تا 11 خرداد ماهMTCTCE نیشابور
4 تا 8 خرداد ماهMTCNA نیشابور
29 اردیبهشت تا 1 خرداد ماهMTCNA کازرون
27 و 28 فروردین ماهMTCRE شیراز
20 و 21 فروردین ماهMTCUME شیراز
10 تا 12 فروردین ماهMTCWE تهران ونک
7 تا 9 فروردین ماهMTCTCE تهران ونک
5 و 6 فروردین ماهMTCUME تهران ونک
2 تا 4 فروردین ماهMTCNA تهران ونک
18 تا 22 اسفند ماهMTCNA تهران هفت تیر
12 تا 15 اسفند ماهMTCNA شیراز
19 و 20 و 25 تا 27 بهمن ماهMTCNA نوشهر
14 تا 16 بهمن ماهMTCTCE شیراز
9 و 10 بهمن ماه MTCUME تهران هفت تیر
24 تا 26 دی ماه MTCWE شیراز
16 تا 19 دی ماه MTCWE شیراز
9 تا 12 دی ماه MTCNA شیراز
3 تا 5 دی ماه MTCWE تهران ونک
لیست کامل دوره های برگزار شده میکروتیک در ایران
آدرس محل برگزاری و مشخصات ثبت نام هرکدام از دوره ها با zoomکردن و کلیک برروی آیکن های نقشه زیر قابل مشاهده است.
refresh